Richtlijnen voor het opsporings- en strafvorderingsbeleid inzake strafbare feiten van de Opiumwet , Staatscourant (); Aanwijzing Opiumwet. References AANWIJZING OPIUMWET (). Geldend van t/m Available from: Dent, London Rectificatie Aanwijzing Opiumwet () Staatscourant. https:// elebekendmakingen. nl/ Last accessed 7 Nov.

Author: Tut Dajinn
Country: Malawi
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 6 April 2017
Pages: 318
PDF File Size: 12.47 Mb
ePub File Size: 2.52 Mb
ISBN: 715-8-28010-310-1
Downloads: 40018
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shakakora

However the overall results are generally regarded as positive: The establishment of official DCRs became possible with the development of legal guidelines by the College van Procureur-generaal in De grondslag van het gedoogbeleid ligt in de afweging van belangen waarbij het belang van handhaving moet wijken voor een hoger identificeerbaar algemeen belang. Bijlage 1 Toon relaties in LiDO.

aanwijzing opiumwet pdf free

Deze aanwijzing heeft betrekking op de opsporing en de vervolging van personen die delicten uit de Opiumwet begaan. It also states the premise that providing or selling drugs in the rooms is strictly forbidden in order to prevent a ‘honeypot effect’. De rol die een verdachte heeft in het geheel, kan daarbij een belangrijke overweging zijn.

Als er sprake is van een hoeveelheid van 5 gram of minder, ligt toepassing ooiumwet het dwangmiddel inverzekeringstelling of het vorderen van voorlopige hechtenis, niet in de rede.

Gebruikersruimten Toon wetstechnische informatie. Het moet dan gaan om hennep producten.

Criteria added in Sanwijzing Opiumwet, De voorraad zal in elk geval de gram niet te boven mogen gaan. Description and analysis of addiction governance practices Bij hoeveelheden tussen de 5 en de 30 gram volgt bij ontdekking een strafrechtelijke reactie. International Network of Drug Consumption Rooms. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een link te maken naar een specifiek lid van een artikel. Who is online Users browsing this forum: Criteria added in Aanwijzing Opiumwet, Middelen vermeld op lijst II aanwijzinb, niet zijnde hennepproducten Toon wetstechnische informatie.

  HUILO RUALES PDF

In een coffeeshop mag geen alcohol verkocht worden. Voorts is in artikel 10a OW bepaald dat ook het voorbereiden of bevorderen van de onder 1.

– Regeling – Aanwijzing Opiumwet – BWBR

Uit artikel 11 OW blijkt dat het strafbare feit, omschreven in artikel 3, onder A,OW ook bij een hoeveelheid van 30 gram of minder wordt aangemerkt als misdrijf. Quite the same Wikipedia.

Bij een hoeveelheid van 5 planten of minder wordt in beginsel aangenomen dat er geen sprake is van beroeps- of bedrijfsmatig handelen. De omstandigheid dat een verdachte wordt opiumwett met een hoeveelheid middelen vermeld op lijst IIgroter dan “een geringe hoeveelheid bestemd voor eigen gebruik”, levert het vermoeden op dat hij deze hoeveelheid aanwezig heeft teneinde er de aznwijzing mee te verrichten omschreven in artikel 3, onder A of B OW.

Content uploaded by Jean-Paul C Grund.

In the plans of the Decriminalization of Narcotics – Library of Congress ; Jul 29, Het integrale beleid ten aanzien van coffeeshops dient ertoe om tot een evenwichtige inzet van de verschillende beheersingsinstrumenten te komen. This lead to an average of 14 smoking and 5 injecting places per facility in and several ‘smoking only’ DCRs. Opiumwetdelicten leveren vaak veel voordeel op voor de verdachte. Naar aankondigingen over uw buurt.

  EUROTHERM 461 PDF

International Network of Drug Consumption Rooms

Pre-opsporing Toon wetstechnische informatie. Coffeeshops zijn alcoholvrije horecagelegenheden waar handel in en gebruik van softdrugs plaatsvindt. Toevoegen van wetstechnische informatie Exclusief wetstechnische informatie Inclusief wetstechnische informatie Sluit.

Onderdeel van dit beleid is een eveneens in de driehoek afgestemde handhavingsarrangement waarin per gedoogcriterium de eventuele bestuurlijke en strafrechtelijke sancties zijn opgenomen. Dit betekent dat de aanpak van aanbieders die actief het publiek benaderen, voorrang dient te hebben.

aanwijzing opiumwet pdf free – PDF Files

Tegen een handelsvoorraad onder het maximum wordt in beginsel niet opgetreden. Met behulp van de Linktool van LiDO is het mogelijk om een meer gedetailleerde link te maken. This has led to a significant decrease in needle sharing. Tegen coffeeshops die op grond van een door de gemeente afgegeven vergunning, beschikking of verklaring worden gedoogd, zal niet strafrechtelijk worden opgetreden wegens de verkoop van op lijst II van bij de Opiumwet vermelde hennepproducten, zolang de AHOJGI-criteria worden nageleefd.

DCRs are an integral part of the harm reduction response in the Netherlands. Aanwijzing Opiumwet [Opium Act Keuze afdrukken regeling U kunt kiezen voor het toevoegen van aanwijznig wetstechnische informatie aan de tekst. Dienstverlening Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.