View and Download BLAUPUNKT MILANO MP34 operating instructions manual Also for: Valencia mp34, Santa cruz mp34, Brighton mp34, Dresden mp Download BLAUPUNKT BRIGHTON MP34 service manual & repair info for electronics experts. Blaupunkt Brighton MP34 manuals and user guides for free. Read online or download in PDF without registration.

Author: Mudal Zolomi
Country: Argentina
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 6 December 2006
Pages: 497
PDF File Size: 4.60 Mb
ePub File Size: 14.42 Mb
ISBN: 670-1-28672-183-5
Downloads: 74229
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dougal

Hiervoor heeft u de kabel met Blaupunkt-nr: Titels kiezen Druk op een van de toetsen van het pijltoetsenblok 8 om de volgende resp. Stel het gewenste volume in met -toetsen 8. Service In some countries, Blaupunkt offers a repair and pickup service.

De naam van de zender wordt, zodra deze wordt ontvangen, op het display weergegeven. Sluit het bedieningspaneel met lichte druk, totdat het merkbaar vergrendelt. Snelle zoekdoorloop hoorbaar Voor een snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. Lees voor het instellen van de duur van het fragment het gedeelte “Duur van het fragment instellen” in het hoofdstuk “Radioweergave”.

Om het volume te vergroten: Druk op voorkeuzetoets 1 – 6: Kloktijd kort laten weergeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld Om de kloktijd kort te laten weergeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld: Om het instellen te vereenvoudigen wordt het volume in overeenstemming met brigjton instellingen vergroot resp.

To print the manual completely, please, download it. You need further documents? Deze directory’s brightoj met dit apparaat mabual worden gekozen.

Programme type PTY Besides transmitting the station name, some FM stations also provide informa- tion on the type of programme that they are To ensure proper functioning, use only CDs with the Compact-Disc logo.

Blaupunkt Brighton MP34 Manuals

PDF Click to preview. De laatst ontvangen zender wordt opnieuw ingesteld. You can view the guar- amplifiers. De weergave start op de plaats waar deze werd onderbroken.

  COMPUTERLINGUISTIK UND SPRACHTECHNOLOGIE PDF

De namen mogen maximaal acht tekens lang zijn. De titels van de cd worden in oplopende volgorde kort weergeven. Druk op toets Houd toets SRC 7 ingedrukt totdat de kloktijd op het display wordt weergegeven. Wanneer de RDS-comfortfunctie geactiveerd is, zoekt het apparaat op de achtergrond automatisch naar de als beste te ontvangen frequentie van de ingestelde zender. Rbighton gekozen programmatype wordt kort aangeduid. Druk zo vaak op toets of 8 dat de gewenste instelling op het display wordt weergegeven.

Druk zo vaak op toets of 8 dat de gewenste optie wordt weergegeven. Wanneer de Compact Drive MP3 op de autoradio is aangesloten, kunnen deze als normale cd-titels worden weergegeven.

Druk bij het plaatsen van het bedieningspaneel niet op het display. Titels in willekeurige volgorde weergeven MIX Om de titels van de actuele cd in willekeurige volgorde weer te geven: However, searching for names or parts thereof may lead to multiple results! Het apparaat wordt na een vooraf ingestelde tijd uitgeschakeld. Alle titels van alle cd’s kort weergeven SCAN Om alle titels van alle geplaatste cd’s in oplopende volgorde kort weer te geven: Hiervoor moet de mobiele telefoon op de autoradio zijn aangesloten zoals beschreven in de inbouwhandleiding.

Het apparaat wordt na een door u instelbare tijd uitgeschakeld. It may be possible that nrighton all documents are available for each product variant. Druk op toets Eject ; naast de cd-opening. This manual also for: De weergave begint met de eerste cd die de cd-wisselaar herkent. Voor onze producten die binnen de Europese Unie gekocht zijn, bieden wij een blaupunlt. Maak uzelf voor het begin van de rit vertrouwd met het apparaat.

  FRESENIUS DIALYZERS PDF

Duw het bedieningspaneel voorzichtig naar boven in het apparaat totdat het vergrendelt. Press the The current programme type appears on the display.

Brighton MP Free Download, service manual, user manual Blaupunkt Brighton MP34

Don’t have an account? De titel wordt herhaald totdat RPT wordt gedeactiveerd.

All information such as file size, preview picture, category manual, model and more, you can find below. This file is downloadable free of charge: Radio Mode Radio mode Radio mode Adjusting the tuner To ensure proper functioning of the tuner, the device must be brightkn for the region in which it is being operated.

Blaupunkt Bahamas MP34 Manuals

Wanneer toets 8 eenmaal wordt ingedrukt, wordt de actuele titel opnieuw gestart. MP3-titels kunnen extra informatie bevatten, zoals uitvoerende, titel en album ID3-tag. In het geval van een verkeersbericht TA wordt binnen de zenderketen automatisch overgeschakeld van een zender zonder verkeersinformatie naar de desbetreffende zender met verkeersinformatie van de zenderketen. This is where you will find the operating manuals, installation instructions, firmware and much more. Handmatig afstemmen op zenders U kunt ook handmatig zenders instellen.

If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test or write your question to the Message board without registration.

U kunt verschillende waarden voor de gevoeligheid instellen voor FM en MW resp. Lees voor de instelling van de duur van het fragment het gedeelte “Duur van het fragment instellen” in het hoofdstuk “Radioweergave”.