Kriminalistika Borislav Petrovic ssed – Ebook download as PDF File . pdf) or read book online. kriminalistika. Skripta Uploaded. Teste nga Kriminalistika. Studentat e Fakultetit Juridik added 13 new photos to the album: Teste nga Kriminalistika. May 27, ·. Teste nga Kriminalistika. Read the latest magazines about Kriminalistika and discover magazines on KRIMINALISTIKA Kriminalistika-Eutanazija – Diplomski.

Author: Gronris Shazragore
Country: Tanzania
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 6 January 2013
Pages: 167
PDF File Size: 4.46 Mb
ePub File Size: 20.10 Mb
ISBN: 795-3-96159-526-9
Downloads: 29108
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kikinos

Socijalna obelezja ukazuju da je rec o muskarcu nize klase, od 20 kriminslistika 30 godina, koji je imao tesko detinjstvo, veoma inteligentni i uspesni prfesionalci u svojoj struci. On se objasnjava u specificnostima telesnih i psihickih promena koje su karakteristicne za adolescentno doba vreme izmedju detinjstva i odraslog doba.

Nasim zakonodavstvom ova oblast regulisana je: Neki od socijalnih cinilaca jesu: Ovi pristupi su nastali pod uticajem medicinskih nauka, pri cemu se socijalno-patoloski faktor uzrocno povezuje sa bolescu i poremecajima psihe, sa trajnim ili privremenim dusevnim oboljenjima, poremecajima ili zaostaloscu u dusevnom razvoju.

Ostvarivanje kriminalnog profita Druga grupa ne iskljucuje povezanost sa javnim institucijama i organima vlasti, ali smatraju da se pod tim pojmom mogu podrazumevati i tzv. Penoloska definicija pod recidivizmom smatra da pravosnazno osudjeno lice ponovo izdrzava kaznu u kazneno-popravnoj ili nekoj drugoj ustanovi za izvrsenje krivicnih sankcija. Za odredjivanje krivicnopravne prirode organizovanog kriminaliteta znacajna su: Gde god je proizvodnja neke robe ogranicena, tamo je prisutna i pojava krijumcarenja, skrita trziste i kriminalni profit.

Deskriptivna definicija — terorizam predstavlja oblik organizovane kriminalne delatnosti, koja se odlikuje vrsenjem akata nasilja, ubistva, atentata i otmica u odnosu na ljude i imovinu, radi zastrasivanja stanovnistva i predstavnika vlasti, kako bi se nasilno ostvarili pojedini, pretezno, politicki ciljevi. Prostori iz kojih se distribuira su u zoni tzv. Krajda umetnickih i kulturnih dobara imovinski delikti — znacajna dva dokumenta: Za shvatanje pojave kriminaliteta nuzno je poci od niza determinanti koje uslivljavaju slozenu drustvenu pojavu.

  ICEA S-95-658 PDF

Aplikativna ili primenjena kriminalogija obuhvata kriminalnu politiku, kriminalnu profilaksu i kriminalistiku. Konvencija UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i 3 posebna dokumenta; Komiteta za organizovani kriminal Medjunarodnog udruzenja sefova policije i Komiteta eksperata UN i Saveta Evrope.

Posebno su evidentne kradje u zapadnoevropskim zemljama i preprodaje u istocnoevropskim zemljama. Nauka o mentalnim bolestima i poremecajimabavi se i problemima preventive, terapijske i rehabilitacione faze delikvenata, izucavanjem njihovih mentalnih stanja i poremecaja. U prvu grupu spadaju: Ukoliko su svi elementi zastupljeni moze se govoriti o najvisem stepenu organizovanosti — mafiji. Ona koristi saznanja drugih nauka poput biologijemedicine, psihologije, sociologije i psihopatologije.

Kod svih ubistava nasilje je rkiminalistika sredstvo.

Karakter kriminalnih radnji svodi se na unistenje, ostecenje, otudjenje, neovlascenu izmenu, pribavljanje i koriscenje, narusavanje i upad u programe i fondove racunarskog sistema. Marginalni slojevi smatraju drustvo nepravednim, a kriminal smatraju nacinom ispravljanja nepravednih nejednakosti. Ovu problematiku su regulisala dva dokumenta: Sam napad je iznenadan, pracen gubitkom svesti. FROJD — delikvent je licnost kojom diriguju instinkti.

Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D. | MBA tutors | CEMI

Diferencijacija se vrsi prema kriterijumima vrednosti i vrednosnim orijenacijama i oblicima 21 svesti koji ih formiraju. Odnos coveka i prirode je uzajaman, ali je priroda uslov opstanka coveka. Rec je o obliku organizovanog — profesionalnog kriminaliteta.

Bliskim srodnicima smatraju se srodnici po pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva i po pobocnoj izmedju brata i sestre.

U pitanju je vrlo heterogena struktura osoba razlicite psihostrukture poremecaja licnosti, socijalnih obelezja i motivacionih osnova. Poseban predmet kriminologije je licnost delikventa, njegova socijalna obelezja, psiholoska i bioloska struktura.

  ANNA TROSBORG TEXT TYPOLOGY AND TRANSLATION PDF

Za postojanje genocida nebitan je broj zrtava i nacin njihovih ubistava. U nasem krivicnom pravu postoje mnogobrojna krivicna dela iz ove oblasti.

Kriminologija skripta

Najcesce se odnosi na neovlasceno koriscenje naucnih autorskih prava u oblasti umetnickih prava, stamparskih, patentnih, licencnih prava i oznaka, prava trgovackog ziga. Najpogodnije legalne perionice su banke i finansijske institucije koje ne proveravaju poreklo novca. U periodu adolescentne krize licnost traga za sopstvenom identifikacijom. Ovo shvatanje se potkrepljuje sa stavovima Aristotela, Frojda i Lorenca. U spoljne faktore uzrocnosti kriminaliteta prirodne i socijalne ubrajaju se: Ovakva vrsta delikata postoji u svim oblicima trgovine deficitarnom robom, robom ciji je promet zabranjen ili se nalazi pod posebnim rezimom, ciju cenu formira ilegalno trziste koje donosi brzu zaradu trgovina narkoticima, oruzjem, ljudima.

Zeling u svojoj klasifikaciji delikventa razlikuje: Putevi trgovine decom kao i kod droge, odvijaju se na relacijama sever-jug, a u novije vreme i istok-zapad. Prema stavovoma AD hoc komiteta za terorizam uzroci su: Vaspitna zapustenost ogleda se u odsustvu dusevnog, intelektualnog i moralnog razvoja licnosti.

228465820-OS-Kriminalistika-Skripta.pdf

Njihovi prestupi nemaju uglavnom svrhu, pa je u pitanju hedonisticka subkultura. Konvencija UNESCO-a o zabranjivanju i sprecavanju ilegalnog uvoza, izvozaprodaje kulturnih dobara Konvencija o ukradenim i ilegalno izvezenim kulturnim dobrima Postoje trzista falcifikovanih umetnickih dela.

Postoje dva modela klasifikacije terorizma: